27 czerwca 2015 r. zapraszamy na zawody wspinaczkowe.
(w tym dniu ze ścianki mogą korzystać tylko uczestnicy zawodów)
W dniach od 25 do 26 czerwca z powodu prac przygotowawczych
dostęp do ścianki będzie utrudniony. Przepraszamy.

ŚCIANKA WSPINACZKOWA

O K A P I K
Na naszej ściance dysponujemy 21 niezależnymi drogami wspinaczkowymi. Połowa z tych tras przystosowana jest dla osób początkujących i dzieci w wieku od 5 lat. Pozostałe drogi przeznaczone są dla doświadczo- nych wspinaczy. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanych instruktorów.


SEKCJA WSPINACZKOWA
DLA DZIECI

W środy od 18oo do 20oo zapraszamy na ściankę dzieci. Podczas gier i zabaw sprawno- ściowych i edukacyjnych rozwijamy i doskonalimy umiejętności wspinaczkowe.


SEKCJA WSPINACZKOWA
DLA DOROSŁYCH

W czwartki od 18oo do 20oo prowadzimy treningi dla osób zaawansowanych oraz począt- kujących. Na spotkaniach można wymienić się wiado- mościami dotyczącymi samego wspinania i sprzętu oraz umówić się na wspólne wyjazdy w skałki lub w góry.
©2011 Michał Ludwik, Jerzy Kolnier