ŚCIANKA WSPINACZKOWA

O K A P I K
Na naszej ściance dysponujemy 21 niezależnymi drogami wspinaczkowymi. Połowa z tych tras przystosowana jest dla osób początkujących i dzieci w wieku od 5 lat. Pozostałe drogi przeznaczone są dla doświadczo- nych wspinaczy. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanych instruktorów.


SEKCJA WSPINACZKOWA
DLA DZIECI

We środy od 18oo do 20oo spotykają się dzieci z grupy początkującej, a we czwartki
z grupy zaawansowanej. W ra- mach zajęć dzieci uczestniczą
w grach i zabawach sprawno- ściowych i edukacyjnych podnoszących umiejętności wspinaczkowe.


SEKCJA WSPINACZKOWA
DLA MŁODZIEŻY

We wtorki od 18oo do 20oo prowadzimy treningi dla osób zaawansowanych oraz począt- kujących. Na spotkaniach można wymienić się wiado- mościami dotyczącymi samego wspinania i sprzętu oraz umówić się na wspólne wyjazdy w skałki lub w góry.
©2011 Michał Ludwik, Jerzy Kolnier